Navigace

Obsah

Formuláře:

Přiznání k místnímu poplatku ze psů: zde ke stažení

Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění skládky: zde ke stažení

Žádost o souhlas ke konání akce se zvířaty: zde ke stažení

Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného: zde ke stažení

Dostupné formuláře v sídle úřadu obce

  • Žádost o vydání občanského průkazu
  • Žádost o vydání osvědčení o státním občanství
  • Žádost o výpis z rejstříku trestů
  • Žádost na stavební povolení
  • Žádost na ohlášení stavebních úprav
  • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
  • Žádost o uznání otcovství